Åbyhøj er lige nu i gang med klimatilpasning ved at separere spildevand og over- fladevand.

I tiden op til dette anlægsarbejdes start er der blevet snakket en del om

”Merværdi i Klimatilpasningen”. Fællesrådet har i den forbindelse haft flere gode møder med repræsentanter fra Aarhus Vand og fra Aarhus

Kommune, Teknik og Miljø.

Åby-Åbyhøj Fællesråd vil gerne på et borgermøde indvie politikerne og borger- ne i disse forskellige tanker, samt diskutere disse tanker.

Følgende emner bliver i denne forbindelse drøftet:

Når vandet skal ledes gennem Parken, vil det være oplagt samtidigt at skabe en stærk ønsket forbindelse under Silkeborgvej med henblik på at binde Åbyhøj nord og syd bedre sammen.

Hvad skal der ske med Silkeborgvej på strækningen fra Ringvejen til Kvickly? Midter- heller/rabatter/grøfter – Trafiksikkerhed

Skabelse af bedre mobilitet fra det nye byggeri på Fragtmandscentralen til indkøbs- muligheder, læge- og apoteksbesøg, Bibliotek og andre centeraktiviteter i Åbyhøj.

Samt andre aktuelle temaer i Åbyhøj.
Vi ser frem til en god og konstruktiv debat om Merværdi i Klimatilpasningen.