Aarhus Kommune havde i samarbejde med Åby- Åbyhøj Fællesråd og en række lokale aktører udarbejdet en vision for klimatilpasning i Åbyhøj. Visionen sætter retningen for, hvordan der skabes merværdi i forbindelse med, at bydelen skal klimatilpasses de næste 10 år.

På mødet om visionen, fik man ny viden om Åbyhøj og et eksemplar af visionen med hjem samt en snak med forskellige fagfolk om merværdi og klimatilpasning i vores bydel.