Pga. overvældende succes, blev mødet er flyttet til Gammelgårdsskolen

Emnet var: Visioner for centerområdet ved Silkeborgvej, Åbyhøj

På baggrund af en henvendelse fra Åbyhøj Fællesråd, er Aarhus Kommune blevet opmærksom på et ønske om en revitalisering af centerområdet i Åbyhøj. Centerområdet er afgrænset ved krydset Haslevej/ Thorsvej og Ydunsvej/ Helgesvej og omhandler kommuneplanrammerne 160206CE, 160207CE og 160401CE.

Åbyhøj Fællesråd og Planafdelingen i Aarhus Kommune har indledt et samarbejde, der skal belyse borgernes ideer og visioner for området. Hvordan kan byrummet i Åbyhøj understøtte, det byliv centerområdet mangler. En revitalisering af området har til formål at understøtte det eksisterende butiksmiljø, og lade området tilbyde et byliv der henvender sig til både borger, butiksejer og erhvervsdrivende i området.

Centerområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som fortætningspunkt, og er derved prioriteret i byrådet. Planafdelingen vil arbejde for at højne kvaliteten af byliv, byrum og bygninger i prioriteret rækkefølge og oplever initiativet fra fællesrådet som et godt udgangspunkt for samarbejde.

Indledningsvis har Åbyhøj Fællesråd inviteret Planafdelingen på byvandringer i området, hvor ideer og visioner har ligget til grund for en drøftelse af de fremtidige muligheder for centerområdet.

Borgermøde

Henover efteråret 2017 igangsættes et planlægningsarbejde hos Aarhus Kommune. I den forbindelse inviterer Åbyhøj Fællesråd og Aarhus Kommune alle interesserede til borgermøde:

Mandag den 9. oktober kl. 19- 21 i Elværket (Thorsvej 4, Åbyhøj)

Tilmelding skal ske på e-mail til: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 4. oktober 2017.

Fællesrådet vil være vært ved en byvandring i området forud for borgermødet.

Mødested for byvandringen er Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj, kl. 18.30.