Om admin

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far admin has created 4 blog entries.

Borgermøde – stor succes

Pga. overvældende succes, blev mødet er flyttet til Gammelgårdsskolen

Emnet var: Visioner for centerområdet ved Silkeborgvej, Åbyhøj

På baggrund af en henvendelse fra Åbyhøj Fællesråd, er Aarhus Kommune blevet opmærksom på et ønske om en revitalisering af centerområdet i Åbyhøj. Centerområdet er afgrænset ved krydset Haslevej/ Thorsvej og Ydunsvej/ Helgesvej og omhandler kommuneplanrammerne 160206CE, 160207CE og 160401CE.

Åbyhøj Fællesråd og Planafdelingen i Aarhus Kommune har indledt et samarbejde, der skal belyse borgernes ideer og visioner for området. Hvordan kan byrummet i Åbyhøj understøtte, det byliv centerområdet mangler. En revitalisering af området har til formål at understøtte det eksisterende butiksmiljø, og lade området tilbyde et byliv der henvender sig til både borger, butiksejer og erhvervsdrivende i området.

Centerområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som fortætningspunkt, og er derved prioriteret i byrådet. Planafdelingen vil arbejde for at højne kvaliteten af byliv, byrum og bygninger i prioriteret rækkefølge og oplever initiativet fra fællesrådet som et godt udgangspunkt for samarbejde.

Indledningsvis har Åbyhøj Fællesråd inviteret Planafdelingen på byvandringer i området, hvor ideer og visioner har ligget til grund for en drøftelse af de fremtidige muligheder for centerområdet.

Borgermøde

Henover efteråret 2017 igangsættes et planlægningsarbejde hos Aarhus Kommune. I den forbindelse inviterer Åbyhøj Fællesråd og Aarhus Kommune alle interesserede til borgermøde:

Mandag den 9. oktober kl. 19- 21 i Elværket (Thorsvej 4, Åbyhøj)

Tilmelding skal ske på e-mail til: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 4. oktober 2017.

Fællesrådet vil være vært ved en byvandring i området forud for borgermødet.

Mødested for byvandringen er Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj, kl. 18.30.

Ny busrute

Jeg har kæmpet for at Langenæs og Åbyhøj igen får en lokal busrute – fra november bliver det en realitet. Det er både glad og stolt over, men det var ikke lykkes hvis ikke Finn Nielsen og hele Åbyhøj fællesråd samt Karte Dyhrholm samt Hanne Mott og Frederiksbjerg S-partiforening havde givet input og bakket kraftigt op. Jeg glæder mig….

Steen B. Andersen

Den nye bydel på Frichsvej

På den gamle fragtmandscentrals grund mellem Søren Frichs Vej, Lokesvej, Huginsvej og Åbyvej er arbejdet langt fremme med at rive de forfaldne, eksisterende bygninger ned for at give plads til den nye bydel – Åbyen.

1. etape er allerede – i lettere revideret udgave – på vej igennem byrådet, og vil uden tvivl blive godkendt ved først givne lejlighed. Den eneste markante ændring i forhold til den oprindelige projekt beskrivelse er, at det planlagte højhus på 15 etager nu vil blive reduceret til en 6 eller 8 etagers udgave.

Få et overblik over projektet her!

2. etape, der bl.a. omfatter stort set resten af området, bl.a. Aarsleffs administrationsbygninger, er netop nu i høringsfasen. I skrivende stund foreligger der ikke nogen eksakt dato for, hvornår denne fase i projektet går i gang.

Såfremt de ambitiøse planer for området realiseres, vil den nye bydel få et befolkningstal på over 10.000, når området fra Åbyvej og ind til Godsbanen medregnes.

Fællesrådet har overfor Teknik og Miljø gjort opmærksom på flere uacceptable faktorer ved ”projekt Åbyen”. Fællesrådetskommentarer til projektet kan ses ved at følge nedenstående links:

Lokalplan 990 Lokesvej
Lokalplan 990 Lokesvej II

For nærmere detaljer vedrørende projekt Åbyen, ret da henvendelse til foreningens formand.
Skulle der være interesse herfor, kan den relevante lokalplan – Lokalplan 990 rekvireres ved at henvende sig til foreningens formand

 

Go to Top