Åby-Åbyhøj Fællesråd (CVR: 30447824) kan kontaktes ved henvendelse til:

Poul Bøje Schou
Formand
T: 2661 0550
poulbschou@gmail.com

eller

Kasper Møller
Næstformand
T: 2166 6279
kasperthordahl@icloud.com

Har du eller din forening et arrangement, du gerne vil have Åbyhøjs fælles kalender, så brug denne mail: skrivtil@åbyhøjfællesråd.dk eller kasperthordahl@icloud.com