Det årlige kontingent er på kr. 100,00
Kun foreninger kan blive medlem – d.v.s. privatpersoner og virksomheder kan ikke optages som medlem.

Kontingentindbetaling kan foretages ved overførsel til Fællesrådets konto i Danske Bank, kontonummer 3642-3642005154.

Indmeldelse i foreningen sker enten ved henvendelse til formanden eller ved udfyldelse af nedenstående skema:

    Ja tak, vi ønsker medlemsskab

    Medlemsliste