Blog

Kommunen indbyder til informationsmøde om Åbyhøj – virtuelt – d. 9. december 2020 kl. 17-19

Aarhus Kommunes inviterer til informationsmøde og spørgetime om helhedsplanlægningen i Åbyhøj og den proces, der skal foregå.

Det foregår d. 9. december kl. 17.00 til 19.00 på platformen “Microsoft Teams”. Yderligere instruks i, hvordan du melder dig til, og logger dig på finder du nederst i indlægget. 

…..du melder dig til: https://deltag.aarhus.dk/hoering

…..og på mødedagen logger du på via et opdateret link! 

Vi er interesserede i at høre borgernes stemme samt jeres idéer og forslag til den kommende plan- lægningsproces.

Program

17:00-17:05: Velkomst v/Aarhus Kommune

17:05-17:25: Præsentationer

 • Helhedsplanlægning i Silkeborgvej og Center- området i Åbyhøj v. Aarhus Kommune
 • Idéer til revitalisering af Åbyhøj v. Åby-Åbyhøj Fællesråd17:25-17:55: Spørgsmål og diskussion 18:50-19:00: Afrunding og tak for i dag

  Aarhus Kommune har fra d.25. november til d. 16. december sendt en forudgående offentlig høring udom ændringen af Kommuneplanens rammer, som er nødvendig for at realisere en omdannelse af cen- terområdet i Åbyhøj. Du har som borger mulighed for at give dine synspunkter og idéer til kende i et formelt høringssvar.

  Nedenfor kan du se hvordan du tilgår mødet samt retningslinjerne for deltagelse.

 • Afvikling og deltagelse

  Corona har givet os en ny og spændende erfaring med at gen- nemføre virtuelle borgermøder.
  Vi håber, at du vil være med til at udvikle konceptet.

  OBS: vi henviser til, at du som borger melder dig til på deltag.aar- hus.dk (se ovenfor), da det har betydning for mødetilrettelæggelsen, at vi ved hvor mange, der vil deltage i mødet. På forhånd tak.

  Mødet afvikles via platformen Microsoft Teams. Du skal trykke på linket her: HP_Silkeborgvej201209 (aktiveres på mødedagen), hvorefter tilkobling til mødet sker automatisk.

  Tjek gerne ind i god tid, så du ved, at du har forbindelse til mø- det og er med fra start. Du kan deltage både gennem Microsoft Teams applikationen eller gennem din internetbrowser.

  På informationsmødet vil du høre oplæg fra både Aarhus Kommu- ne og fra fællesrådet. Det vil kun være oplægsholderes mikrofo- ner, der er tændt. Hvis du som borger gerne vil have ordet, kan vi ”låse op” for dig og du vil kunne stille dit spørgsmål eller bidrage med din kommentar gennem lyd og billede. Dette er en ny funktion i Teams, så hav tålmodighed med os fra Aarhus Kommune, der skal facilitere dette.

  Dit bidrag som borger kan også foregå skriftligt gennem platformens chat-funktion, hvor du kan stille spørgsmål og kommentere under hele mødet. Der vil være en ordstyrer til mødet, der samler op på spørgs- målene.

  Til virtuelle møder kan der stilles mange flere spørgsmål end til fysiske møder. Vi vil forsøge at besvare så mange spørgsmål som muligt, men vi kan ikke love, at alle får besvaret netop deres spørgsmål.

  For overblikkets skyld kan du derfor anvende knappen ”like” eller give ”tommel op” til at fremme spørgsmål, som er identiske med det, som du selv er interesseret i at få svar på.

  Til orientering bliver der ikke taget formelt referat – akkurat som til fysiske borgermøder. Formålet er at klæde jer borgere på til at indgive høringssvar og komme med idéer og forslag på deltag.aarhus.dk
  Her kan du også orientere dig i materialet om sagen.

UDSAT: Borgermøde på Gammelgårdsskolen

Åby-Åbyhøj Fællesråd har besluttet pga. stigningen i Covid19-smitten, at Borgermødet på Gammelgårdsskolen d. 2/11 2020 udsættes. Vi mener at “den demokratiske proces” skal forsætte trods Covid19 –  og vi vil annoncere en ny dato, så snart corona-tallene falder til et acceptabelt niveau.

FLAGALLÈEN – støt med MobilePay!

NU kan du nemmere end nogensinde før støtte flagalléen. Du kan benytte dig af mobile-pay nummer 296538…..eller som altid lave en overførsel via netbank til vores konto: Reg. nr. 9570, konto-nr. “0013032505”

I begge tilfælde skal du skrive dit mobilnummer i tekst-feltet, når du indbetaler som støttemedlem – ellers ingen tekst. Dit navn får vi automatisk.