Blog

MØDE med politikere i Åbyhøj – 10. og 15. juni 2021

Møderne afholdes:
Torsdag den 10. juni kl. 15.00 på Åbygård (indgang fra H.C.
Andersensvej, gå mod syd til mødelokalet)
Tirsdag den 15. juni kl. 16.00 på Biblioteket (Salen)
For møderne er planlagt flg. dagsorden:
1) Velkomst og indledning (Poul)
2) Ny planlægning for den centrale del af Silkeborgvej (Torben/Steen)
3) Den blå-grønne kile (Poul Henning)
4) Tunnel under Silkeborgvej fra Bydelens grønne hjerte til Parken (Poul)
5) Nord-syd trafikforbindelse/ Søren Frichsvej/Silkeborgvej (Finn)
7) Afslutning (Poul)
Med venlig hilsen
Poul Henning

GENERALFORSAMLING i Åby-Åbyhøj Fællesråd – 9. juni! NU med dagsorden!

Generalforsamling ONSDAG d. 9. juni kl. 18.30 i Elværket

Så kan vi endelig mødes og få holdt vores generalforsamling.

Vanen tro starter vi med spændende info.

 

Oplæg fra halprojekts-gruppen, Åbyhøj Idrætscenter 

v/Karen Kjær Larsen og Anette Ørsted

 • et halprojekt der ønskes gennemført ved Gammelgårdsskolen, som indbefatter håndboldfaciliteter, klatrevæg mv. (15 minutter)

 

Dagsorden

 1. Præsentation bordet rundt
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent og stemmetæller
 4. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
 5. Beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 7. Diskussion af kommende arbejdsopgaver jf. vedtægterne; dette punkt ønskes udskudt til punkt 11
 8. Behandling af indkomne forslag (corona-frist: Mandag d. 7/6 2021 kl. 23.59)
 9. Valg til bestyrelsen jf. vedtægternes § 9, samt valg af revisor og revisorsuppleant

Næstformand:             Kasper Møller (genopstiller)

Kasserer:                    John Johansen (genopstiller)

Øvrige:                      Ove Pedersen (genopstiller)

Preben Sørensen (genopstiller)

Finn Nielsen (genopstiller ikke)

 1. Godkendelse af budget samt fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent

 

Kl. ca. 1930 er fællesrådet vært ved et oste- og pølsebord samt lidt drikkevarer, så vi også uformelt kan tale om vigtige forhold i Åby-Åbyhøj

 

Kl. 20.30 Mødet genoptages

 

 1. Diskussion af Tunnelprojekt samt Nord/Syd trafik i Åby-Åbyhøj
 2. Diskussion af kommende arbejdsopgaver og prioritering i Åby-Åbyhøj
 3. Eventuelt

 

 

FLAGALLÈEN – støt med MobilePay!

NU kan du nemmere end nogensinde før støtte flagalléen. Du kan benytte dig af mobile-pay nummer 296538…..eller som altid lave en overførsel via netbank til vores konto: Reg. nr. 9570, konto-nr. “0013032505”

I begge tilfælde skal du skrive dit mobilnummer i tekst-feltet, når du indbetaler som støttemedlem – ellers ingen tekst. Dit navn får vi automatisk.