Velkommen til Åbyhøj Fællesråd

Åbyhøj Fællesråd blev stiftet i 1988.

Den 19. maj 1988 blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor det vigtigste punkt på dagsordenen var valg af forretningsudvalg. Der blev valgt 5 m/k til omtalte udvalg + 2 suppleanter.

Fællesrådets første formand blev Steffen Poulsen fra Skolefritidsordningen Midgård valgt.  Han er blevet efterfulgt på formandsposten af Lotte Jensen fra Aabyhøj Idrætsforening, og Jens Forchhammer fra Socialdemokratiet. Nuværende formand er Poul B. Schou fra Det Konservative Folkeparti.

Fra starten i 1988 og frem til i dag har formålsparagraffen for Åbyhøj Fællesråd været: at løse opgaver, som Åbyhøjs foreninger, grupper, institutioner, skoler, råd, nævn, enkeltpersoner, m.v. efter intern beslutning finder hensigtsmæssigt at søge løst i fællesskab. 

Med etableringen af Åbyhøj Fællesråd blev der tilvejebragt et forum, hvor alle Åbyhøjs foreninger/organisationer i fællesskab på borgernes vegne kunne “tage vare på” lokalsamfundets tarv og dermed få Byrådet i tale.

Aktiviteter og aktioner

Igennem årene har Åbyhøj Fællesråd været engageret i en række aktiviteter og/eller aktioner, der har haft stor betydning for lokalsamfundet.

Af årligt tilbagevendende aktiviteter kan følgende fremhæves:

Af større ”sager” er følgende værd at fremhæve:

  • Kampen for bevarelsen af Åby Bibliotek
  • Fjernvarmegrunden tilbage til borgerne i Åbyhøj
  • Elværket bevaret som kultur- og forsamlingshus
  • Brolægningen af torvet + opsætning af toilet

Læs mere om os her.