På den gamle fragtmandscentrals grund mellem Søren Frichs Vej, Lokesvej, Huginsvej og Åbyvej er arbejdet langt fremme med at rive de forfaldne, eksisterende bygninger ned for at give plads til den nye bydel – Åbyen.

1. etape er allerede – i lettere revideret udgave – på vej igennem byrådet, og vil uden tvivl blive godkendt ved først givne lejlighed. Den eneste markante ændring i forhold til den oprindelige projekt beskrivelse er, at det planlagte højhus på 15 etager nu vil blive reduceret til en 6 eller 8 etagers udgave.

Få et overblik over projektet her!

2. etape, der bl.a. omfatter stort set resten af området, bl.a. Aarsleffs administrationsbygninger, er netop nu i høringsfasen. I skrivende stund foreligger der ikke nogen eksakt dato for, hvornår denne fase i projektet går i gang.

Såfremt de ambitiøse planer for området realiseres, vil den nye bydel få et befolkningstal på over 10.000, når området fra Åbyvej og ind til Godsbanen medregnes.

Fællesrådet har overfor Teknik og Miljø gjort opmærksom på flere uacceptable faktorer ved ”projekt Åbyen”. Fællesrådetskommentarer til projektet kan ses ved at følge nedenstående links:

Lokalplan 990 Lokesvej
Lokalplan 990 Lokesvej II

For nærmere detaljer vedrørende projekt Åbyen, ret da henvendelse til foreningens formand.
Skulle der være interesse herfor, kan den relevante lokalplan – Lokalplan 990 rekvireres ved at henvende sig til foreningens formand